ภาพกิจกรรม

วันสงกรานต์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมห้องเด็กกลาง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมห้องเด็กโต

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมลอยกระทง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมห้องลูกเจี๊ยบ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมห้องเพนกวิน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมประดิษฐ์ตุง วันสงกรานต์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมสรงน้ำพระวันสงกรานต์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ห้องลูกเจี๊ยบ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเล่นสนาม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เด็กๆสนุกกับกิจกรรมศิลปะ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมพิเศษ เด็กๆทำไข่ทรงเครื่อง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมแลกของขวัญ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พี่นิสิตจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมห้องลูกเจี๊ยบ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมห้องเพนกวิน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมห้องกระต่าย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมห้อง แพนกวินและห้องกระต่าย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมน้องลูกเจี๊ยบ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมห้องกระต่าย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมห้องแพนกวิน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมห้องลูกเจี๊ยบ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ห้องลูกเจี๊ยบ กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ห้องลูกเจี๊ยบ กิจกรรมการฝึกเดิน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ห้องกระต่าย กิจกรรม เรียนรู้เรื่อง จำนวน ตัวเลข และ ระบายสีภาพต้นไม้

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ห้องเพนกวิน กิจกรรม พิมพ์ภาพจากสีน้ำ และ โมบายสายรุ้ง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเล่นเสรีห้องกระต่าย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ห้องแพนกวิน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเกมการศึกษา และกิจกรรมเล่นเสรี น้องๆห้องลูกเจี๊ยบ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมแซนวิชแสนอร่อย ห้องแพนกวินและห้องกระต่าย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม ตัด-ปะ ห้องแพนกวินและห้องกระต่าย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม เคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมน และกิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะ ห้องกระต่าย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรเคลือนไหว ห้องกระต่าย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เรียนรู้ตามหน่อยการเรียน ห้องกระต่าย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเล่านิทานห้องแพนกวิน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเล่นเสรี ห้องลูกเจี๊ยบ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเล่นเสรี ห้องแพนกวิน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันลอยกระทง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเสริมพัฒนาการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมล้างมือที่ถูกวิธี

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมกลางแจ้ง เล่นสนาม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมระบายสี

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม การฝึกการเคลื่อนไหวสำหรับเด็ก

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม ตัด-ปะ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมทำวุ้นมะพร้าว

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันเกิด

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมเด็กกลาง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมเข้าพรรษา

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมเด็ก

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ภาพห้องเด็กกลาง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมห้องทารก

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม