สาระน่ารู้สำหรับเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา  อ่านทั้งหมด

เข้าใจลูกวัย เมื่อเข้า 2 ขวบ

อ่านเพิ่มเติม

DUMEX

ที่มา : DUMEX  วันที่ : 19 Jun 2018

โรคเด็กเล็กที่พ่อแม่ควรรู้ !!!

อ่านเพิ่มเติม

-

ที่มา : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยพะเยา  วันที่ : 3 Jul 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

วันสงกรานต์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมห้องเด็กกลาง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมห้องเด็กโต

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมลอยกระทง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมห้องลูกเจี๊ยบ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมห้องเพนกวิน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมประดิษฐ์ตุง วันสงกรานต์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมสรงน้ำพระวันสงกรานต์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ห้องลูกเจี๊ยบ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเล่นสนาม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เด็กๆสนุกกับกิจกรรมศิลปะ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมพิเศษ เด็กๆทำไข่ทรงเครื่อง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม