สาระน่ารู้สำหรับเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา  อ่านทั้งหมด

เข้าใจลูกวัย เมื่อเข้า 2 ขวบ

อ่านเพิ่มเติม

DUMEX

ที่มา : DUMEX  วันที่ : 19 Jun 2018

โรคเด็กเล็กที่พ่อแม่ควรรู้ !!!

อ่านเพิ่มเติม

-

ที่มา : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยพะเยา  วันที่ : 3 Jul 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมประดิษฐ์ตุง วันสงกรานต์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมสรงน้ำพระวันสงกรานต์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ห้องลูกเจี๊ยบ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเล่นสนาม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เด็กๆสนุกกับกิจกรรมศิลปะ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมพิเศษ เด็กๆทำไข่ทรงเครื่อง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมแลกของขวัญ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พี่นิสิตจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมห้องลูกเจี๊ยบ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมห้องเพนกวิน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมห้องกระต่าย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมห้อง แพนกวินและห้องกระต่าย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม