สาระน่ารู้สำหรับเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา  อ่านทั้งหมด

เข้าใจลูกวัย เมื่อเข้า 2 ขวบ

อ่านเพิ่มเติม

DUMEX

ที่มา : DUMEX  วันที่ : 19 Jun 2018

โรคเด็กเล็กที่พ่อแม่ควรรู้ !!!

อ่านเพิ่มเติม

-

ที่มา : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยพะเยา  วันที่ : 3 Jul 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันลอยกระทง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเสริมพัฒนาการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมล้างมือที่ถูกวิธี

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมกลางแจ้ง เล่นสนาม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมระบายสี

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม การฝึกการเคลื่อนไหวสำหรับเด็ก

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม